Utbildning styrelsearbete föreningar

11.11.2019 riejackre83 DEFAULT 0 comments

Beroende på era önskemål kan utbildningen genomföras som: Intensiv hel- eller flerdagsutbildning, eller  Spridd över en längre period med återkommande stöd. Den var så nyttig och uppskattad att vi bestämt oss för en ny fortbildning för styrelse och valberedning. Finns den inte där, kontakta oss så hjälper vi dig! Vårt utbud inom Föreningskunskap Välj ämnesområde Välj kommun. Stäng meddelande om kakor.

Helt ok.

Lia [KEYPART-2]

Logga in. Styrelsekurs för ekonomiska och ideella föreningar     Coompanion erbjuder två gånger per år en styrelsekurs om två 2,5-timmars kurstillfällen om styrelsens ansvar, roller och vanliga arbetssätt i en ekonomisk förening.

Studieförbundet Medborgarskolan.

Film om stadgar för ideell förening (kort version)

Ljunby: Colego. Firmatecknare — en eller fler?

Kontakta din ABF-avdelning Vi stärker våra folkrörelser Folkrörelser och föreningar behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen och fånga upp engagemang. Kostnad kr inkl. Logga in.

Är ni fler än fem personer och intresserade av ett medlemskap hos oss? Gruppmedlemskapet erbjuder förmånliga priser och en faktura. Varje person är sedan personlig medlem.

Styrelsekurs för ekonomiska och ideella föreningar     Coompanion erbjuder två gånger per år en styrelsekurs om två 2,5-timmars kurstillfällen om styrelsens ansvar, roller och vanliga arbetssätt i en ekonomisk förening. Finns den inte där, kontakta oss så hjälper vi dig! Vi ville få en samsyn kring styrelsens uppgifter och arbetssätt och tog kontakt med verksamhetsledare Nils-Erik Persson. Ta en kurs i föreningskunskap hos oss och lär dig mer om att bilda en förening och om att sitta i en styrelse. Våra erfarna processledare vägleder styrelsen genom hela processen — från idé till genomförande.

Kontakta den föreningen här ni önskar bli medlem i, alternativt info styrelseakademien. Kunskapsförmedling och kompetensutveckling i styrelsearbete har alltid varit en viktig del i StyrelseAkademiens arbete. Som student eller senior har du möjlighet att teckna StyrelseAkademiens personliga medlemskap till rabatterat pris.

Alma [KEYPART-2]

Du kan teckna ett student- och seniormedlemskap om du studerar på heltid och är berättigad till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden CSNeller om du under året fyller 70 år eller mer. Är ni fler än fem personer och intresserade av ett medlemskap hos oss?

Parties [KEYPART-2]

Gruppmedlemskapet erbjuder förmånliga priser och en faktura. Varje person är sedan personlig medlem. Vårt utbud inom Föreningskunskap Välj ämnesområde Välj kommun.

Styrelseutbildningar för föreningar

Stäng filtrering. Idag utgör föreningslivet en form för samvaro mellan människor med likartade intressen. Exempel på föreningar är ekonomiska föreningar, exempelvis bostadsrättsföreningar, men även ideella föreningar såsom idrottsföreningar, kulturföreningar, fackföreningar och studieförbund.

Jolene [KEYPART-2]