Jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet

09.12.2019 reitrodoun DEFAULT 0 comments

Dela sidan:. Stora skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelse av jämställdhet återfinns, förutom i hotell- och restaurangbranschen, även inom hälso- och sjukvård, finansverksamhet, IT- och telekom samt detaljhandel. Email this page. De kommer att få ut mesta möjliga av alla runt omkring sig, och se värdet av att medarbetare kan behålla balansen i livet. Följ oss på sociala medier Följ oss på Twitter. Skillnaderna kvarstår så länge som 16 år.

Se våra filmer om vad som gör skillnad i kvinnors och mäns arbetsmiljö.

Jämställdhet

Filmerna ligger i en spellista och spelas upp efter varandra. I flera av våra kunskapssammanställningar kan du ta del av aktuell forskning om jämställdhet och arbetsmiljö. Den visar också att en större andel kvinnor än män jobbar deltid, har skiftarbete och anger höga krav och lägre resurser.

Kvinnor drabbas mer än män och den främsta förklaringen är att kvinnor och män i samma yrke arbetar med olika uppgifter, där kvinnors arbetsuppgifter är mer repetitiva och handintensiva. Det är alltså inte kvinnors fysiologi, utan hur arbetet är organiserat, som leder till ojämställd hälsa. Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet RAPkunskapssammanställning.

Om belastning för kvinnor och män på arbetsplatsen

Kvinnors och mäns arbetsvillkor RAPkunskapssammanställning. Belastning, genus och hälsa i arbetslivet RAPkunskapssammanställning. Under luppen - genusperspektiv på arbetsorganisation RAPkunskapssammanställning. I en inspektionsinsats jämförde vi arbetsmiljön inom den mansdominerade tekniska förvaltningen med den kvinnodominerade hemtjänsten i fler än 60 kommuner. Insatsen visade bland annat att antalet medarbetare per chef inom hemtjänsten är många gånger högre.

Hemtjänsten har generellt också sämre kommunikation med beslutsfattare, färre stödfunktioner, mindre resurser i form av utrustning och sämre tillgång till bilar än den tekniska förvaltningen.

Lailah [KEYPART-2]

Kvinnors och mäns arbetsmiljö inom kommunal hemtjänst och teknisk förvaltning, faktablad om arbetsmiljöstatistik, pdf, öppnas i nytt fönster. Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning RAPrapport, pdf, öppnas i nytt fönster.

Hösten genomförde vi fyra dialogkonferenser för politiskt förtroendevalda, chefer, skyddsombud samt arbetsmiljö- och jämställdhetsstrateger, främst i landets kommuner. Konferensen handlade om hur vi kan skapa ett arbetsliv som är hållbart fram till pensionen för både kvinnor och män. Bland talarna fanns professor Svend Erik Mathiassen, Centrum för belastningsskadeforskning, Gävle högskola; professor Annika Härenstam, Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet och fil.

Experis är ett konsult- och rekryteringsföretag med fokus på specialister inom IT, Ingenjörer, Ekonomer och Ledarskap. Resultatet blev ökat välbefinnande, bättre sömn och en känsla av att man orkar mer. ManpowerGroups hållbarhetsrapport ManpowerGroup minskade flygutsläppen med 11 procent Läs mer om lönekartläggning.

Diskrimineringslagen innehåller krav på bland annat lönekartläggning varje år och att det aktiva arbetet för lika rättigheter dokumenteras. Enligt lagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Vart vänder jag mig?

Nude virgins [KEYPART-2]

Om du känner dig diskriminerad på jobbet ska du i första hand tala med din chef. Så fort det finns misstanke om diskriminering eller trakasserier måste arbetsgivaren utredahändelsen.

I par som delar föräldraledigheten mer lika har kvinnor bättre löneutveckling Kvinnor vars man har varit hemma med de gemensamma barnen en längre tid har bättre löneutveckling än kvinnor som tagit ut större delen av föräldraledigheten själva. Om jämställdhet Vad är jämställdhet? Avbryt Skicka mig lösenordet.

Arbetsgivaren måste också se till att det inte händer igen. Om du är medlem i ett fackförbund ska du i första hand vända dig dit. Arbetet ska bedrivas genom att undersöka, analysera, vidta åtgärder och följa upp. Arbetet ska dokumenteras skriftligt om det finns 25 eller fler arbetstagare.

Från den 1 januari ska lönekartläggningar genomföras varje år. Dessa ska dokumenteras skriftligt om det finns 10 eller fler arbetstagare.

Lagen betonar vikten av samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare för att jämställdhet på arbetsplatsen ska uppnås.

En film om jämställdhet mellan kvinnor och män!

Klicka här för att logga in på Säker i butik Registrera dig som kund. Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till någon av forskarna som författat rapporterna ovan, exempelvis Erica Lindahl alternativt till Sara Martinsonkommunikationsansvarig.

Du är här: Start Press Forskningssammanfattningar Forskning om kvinnor och män på arbetsmarknaden. Arbetsförmedling och arbetsmarknadspolitiska åtgärder Arbetsgivare och rekrytering Arbetskraftsdeltagande, sysselsättning och arbetslöshet Arbetslöshets- och socialförsäkringar Arbetsmarknaden för unga och äldre Arbetsmarknadens och utbildningsväsendets regelverk och organisationer Diskriminering i skola och arbetsliv Familj, utbildning och arbete Hälsa och rehabilitering Invandring, skola och arbetsmarknad Konkurrensutsättning av offentlig verksamhet Könsskillnader i skolan och på arbetsmarknaden Lönebildning och lönestruktur Nätverk, normer och miljöer i skolan och på arbetsmarknaden Utbildning, lärande och humankapital Utvärdering och metoder.

Massage erotic [KEYPART-2]

Forskning om kvinnor och män på arbetsmarknaden I Sverige deltar idag nästan lika många män och kvinnor i arbetskraften, det vill säga de arbetar eller söker arbete.

Män och kvinnors arbetsmarknad skiljer sig åt  Idag är det lättare för kvinnor att kombinera barn och arbetsliv, även för kvinnor med de  högsta inkomsterna och prestigeutbildningar. Det första barnet påverkar kvinnornas lönearbete IFAU:s forskning visar att föräldraskapet spelar stor roll roll.

I par som delar föräldraledigheten mer lika har kvinnor bättre löneutveckling Czech escort service vars man har varit hemma med de gemensamma barnen en längre tid har bättre löneutveckling än kvinnor som tagit ut större delen av föräldraledigheten själva. Det ojämlika vabbandet  Kvinnor tar ut mer tillfällig föräldrapenning vab än män.

Leia [KEYPART-2]

Kvinnor oftare överutbildade för det yrke de arbetar inom Det är inte bara anknytningen till arbetsmarknaden som skapar löneskillnader jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet könen. Kvinnor är mer sjukskrivna än män Precis som i andra länder med ett högt kvinnligt arbetskraftsdeltagande är kvinnorna i Sverige mer sjukskrivna än männen.

Både kvinnor och män påverkas av omgivningens sjukskrivning Ibland säger vi att sjukfrånvaro smittar. Publicerad av: Sara Martinson Senast uppdaterad: Dela på: Twitter LinkedIn. En människas möjligheter i livet påverkas också av vilken socioekonomisk grupp man tillhör, var i landet man bor, liksom av etnicitet, ålder, sexuell orientering, funktionsförmåga och annat som faller inom ramen för diskrimineringsgrunderna.

I arbetet med jämställdhet är det därför viktigt att reflektera över hur alla dessa kategorier samverkar med varandra. Vad är ett fackförbund? Jämställda löner. Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet, men ändå kvarstår löneskillnader mellan könen.

Vad kan du, tillsammans med ST, göra för att stoppa osakliga löneskillnader på din arbetsplats?

Jasmin [KEYPART-2]

Vad är osakliga löneskillnader? Vad facket kan göra Ställa krav på att lönekartläggning genomförs enligt lag Delta i arbetet med lönekartläggningarna  Driva ärenden rättsligt då osakliga löneskillnader upptäcks men inte årgärdas 1 januari trädde en ny diskrimineringslag i kraft.

Dela Facebook share.

Stor skillnad i upplevd jämställdhet på arbetsplatsen mellan män och kvinnor

Twitter share. Linkedin share. Email this page.

Contacts for singles [KEYPART-2]

Efter jobbar kvinnor gratis. Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 11,3 procent. Omräknat i tid betyder det att män får betalt för hela sin arbetsdag från kl. Om rörelsen.

Jämställdhetsstatistik

Från bastubeslut och plyschpappor till normkritik och kvinnolobby.