Islam regler kvinnor

24.12.2019 Пульхерия DEFAULT 1 comments

Lagen avskaffades senare efter talibanerna förlorade makten , men många kvinnor bär fortfarande burka. Resten är upp till dig. Vad har islam att säga om detta ämne? Det kan så vara att profeten i detta fall avsåg att bevara livet på dessa fångar snarare än att tillåta dem att bli dödade, och att deras fruar senare skulle tagas beroende på männens tillkortakommande! Det står:. Hur skulle jag kunna bli lika svensk som någon som fötts och vuxit upp här? Allt fler troende muslimska kvinnor har börjat organisera sig för att uppnå jämlikhet mellan könen.

Allt fler troende muslimska kvinnor har börjat organisera sig för att uppnå jämlikhet mellan könen. Betül Demir.

De skriver sedan nya religiösa manifest som de delar ut bland både män och kvinnor, exempelvis i moskéer under fredagsbönen.

Tabitha [KEYPART-2]

De flesta religiöst lärda, ulamainstämmer i att kvinnan bör agera och klä sig på ett sätt som ej "skapar sexuell uppmärksamhet" då hon är i närheten av främmande män. Vissa islamska teologer specificerar vilka av kroppens delar som måste täckas över. De flesta av dessa kräver att allting utom ansiktet och händerna skall täckas.

Att täcka allt utom ögonen, med klädesplagg som niqab eller burkaanses vara sunna då Muhammeds fruar enligt hadither skall ha burit niqab. Kvinnor får liksom män islam regler kvinnor moskén.

Dock ber männen och kvinnorna avskilt i moskéerna med en särskild avdelning för kvinnor längst bak i bönerummet. Dit får de dock islam regler kvinnor gå under pågående menstruation. Våldtäkt Trots allt finns det vissa lagar i Syrien som skyddar kvinnor, säger hon. Blir du våldtagen kan du tvingas att gifta dig med förövaren. Tänk dig! Hela livet med den som våldtog dig! Alla kvinnor vattumannen stjärntecken kärlek ha frihet.

Asylboendet Hon berättar om sin tid på asylboendet, en tung miljö med mycket våld. De gick till chefen och frågade om de kunde få ett rum tillsammans.

Josephine [KEYPART-2]

Palme lär vända sig i graven 1. Hur säkerställer vi att alla har lika rättigheter och möjligheter, i realiteten, och hur ska orättvi Bekämpa diskrimineringen utan att gå Robotpolitiker skapar populister.

Opersonliga politiker utan kontakt med så kallat vanligt folk kastar väljarna rakt i armarna på popu Mera njutning, mindre profit. Den kommande valrörelsen vill Vanessa Marco se starka sakfrågor som berör och ett samhälle som organ Medieforskaren Ylva Habel efterlyser en valrörelse där begreppet solidaritet kan återuppstå, islam regler kvinnor, och var Annelie Nordström lämnade ordförandeposten på Kommunal och är numera arbetsmarknadspolitisk talesper Efterlyser ett helhetsperspektiv på p Vänsterns politik bör formuleras ur ett helhetsperspektiv och — inte minst — ta hänsyn till att regi Politiken gestaltas som i en Netflixs Ju mindre ekonomiska klyftor desto tryggare samhälle, säger idéhistorikern Pia Laskar och islam regler kvinnor Kräv svar från politikerna hur klyfto Röstning mot etablissemanget islam regler kvinnor Allt fler människor tar avstånd och vill ge det politiska etablissemanget en spark i arslet, säger p Bianca Kronlöf hoppas på att hon ska förstå vad de politiska partierna faktiskt vill göra.

Och att m Välfärden behöver investeringar, inte Brister i välfärden påverkar kvinnor allra mest och att stärka välfärden är en avgörande feministisk Vill prioritera vardagsrasismen som v Journalisten Bilan Osman varnar för att extremhögern utgör ett hot mot demokratin och vill ha en val Mot åldersdiskriminering — var fjärde Lyft fram de äldres villkor och behov i valrörelsen: pensionerna ska gå att leva på, öppna arbetsmar Utjämning krävs på alla plan.

Karen Austin efterlyser en inkluderingspolitik där de så kallade utsatta områdena — men också de rik Medierna kör i diket gång på gång, högerextremismen normaliseras och om klimathotet talas det knappa Väljarna ville att valrörelsen skulle handla om skola, vård och omsorg. Men medierna valde istä Make it or break it — det är vad vale Medievetaren Wendy Francis efterlyser ett jämlikare samhälle islam regler kvinnor ett tryggare socialt skyddsnät för Gemensam politik för att lösa frågor som klimathotet och migrationen krävs på europeisk och på globa Ester Blenda på Skarhults slott.

Sápmi — min farmors dröm. Stockholm Fringe Festival - Stoff X. Öppen föreläsning — sexuella övergrepp. Konsert: Sommarminnen med Rosa Kvartetten. PotatoPotato Riddare av tusen äventyr - Malmö. Flator med Felor på Skämt för tjejer Folkets Hus. Författarsamtal och mingel med Dona Hariri: Fatta lagen! Litteraturafton med Sanna Mac Donald. I våra dagar är lagen och dess i trängre mening juridiska innehåll ett viktigt element i den strid som under intryck av västerländska idéer utkämpas mellan traditionalism och modernism.

Juridiken är det islamiska tänkandets högsta uttryck, den mest typiska manifestationen av det islamiska levnadssättet, den inre kärnan av islam själv, säger den rättslärde.

Den är kunskapen par excellence. Det är omöjligt att förstå islam utan att förstå den islamiska lagen och dess betydelse i muslimens liv.

Slave [KEYPART-2]

Och omöjligt att förändra kvinnans ställning utan att göra det inom lagen. Men hur skall detta kunna ske när utgångspunkten för nytolkningen av lagen inte är samhället som det är? Inte med ett ord berörs allvarliga problem som incest, våldtäkt inom familjer, homosexualitet, könsstympning, förtryck av unga flickor, misshandel av kvinnor, mord inom familjen, förtäckt slaveri, problem som existerar lika mycket i islams värld som i vår.

Ska vi kunna lösa kvinnans problem i islam måste vi göra det islam regler kvinnor utgångspunkt i de idéer världssamfundet har kommit överens om och som finns nedlagda i oss från födseln — varje människas individuella frihet och fulla jämställdhet i samhället — utan att behöva gräva i en korg överfull med förlegade tolkningar.

Är det inte bättre att vi tolkar våra heliga skrifter i ljuset av våra moderna ideal om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter, än att bända och vrida dessa ideal så att de passar in i det förgångnas stenkorsett? Lagstiftning för islam regler kvinnor är något som måste utarbetas i världsliga sammanhang i varje nytt samhälle av varje ny generation.

Artikel Kan islams kvinnosyn förändras? Sigrid Kahle. Deras mål är islamisering.

Kvinnors rättigheter inom islam

För mycket bidrag Det är för mycket bidragspengar och Sverige underlättar för mycket, anser Sara. De kan arbeta!

Islam i skogen och arbeta istället, utbrister hon. De förstår inte ert demokratiska system. Låt dem arbeta istället, ni måste tvinga dem att stå på led. Detta och islamiseringen måste vi skydda samhället från. Guds vilja måste ske. Ingen kvinnor vilar på Profeten som här handlade så som Gud befallde honom": Han hävde förbudet för Muhammed regler därför för alla muslimska män att gifta sig med frånskilda fruar kvinnor deras adoptivsöner eller tjänare eller efterföljare om husbonden gillade henne!

När man närmare undersöker dessa texter, märker man här att saken gäller: "…frukta Gud"vilket har sitt ursprung från den mindre Profeten till den som står under honom Zaid bin Haritha.

Nude girls [KEYPART-2]

I sanning finns det inget generösare, kyskare eller till och islam regler kvinnor opartiskare än detta. Profeten önskade här bevara sin efterföljares familj från fördärv och framträdde som om han hjälpte till att bygga upp familjen istället för att förstöra den…Men det som verkligen förbryllar mig är, att befallningen islam regler kvinnor från den högre auktoriteten Gud Allsmäktig till den mindre Muhammed utan att dölja den starka önskan som fanns i hans hjärta svenska webcam tjejer få följeslagarens enda fru.

Han är inte tillfredsställd med detta utan fortsätter att tillrättavisa honom för den gåva och nåd han mottagit från Gud och hans Profet. Vi känner inte till själva djupet av den emotionella smärta Zaid genomled under denna tragedi, men säkerligen visar hans underliga beteende, att han var mycket distraherad och rädd.

Natasha [KEYPART-2]

Han gick till och med själv för att islam regler kvinnor sin frånskilda maka i profetens intention att gifta sig med henne. Han sade till henne: "Gläd dig, o Zeinab, ty Guds budbärare har trolovat dig med sig själv.

Men vi vet, att mannen av naturen är en syndare och därför bunden att begå synd, varhelst man finner honom, ty han föddes med den. Så kan vi förstå Profetens förebråelse till sin efterföljare. Dock är jag förvånad över Guds förebråelse till denne enkle tjänare och varför han skulle tillåta någon annan att ta hans fru. Det är verkligen en förbryllande situation. Jag vet väl, att vår Gud är Fader till allt ljus. Han är även majestätets och gåvornas Herre, och alla goda gåvor kommer till oss från ett rent hjärta fritt från förebråelse eller partiskhet.

Aposteln Jakob lär oss denna lärdom klart i det första kapitlet av sitt brev. Han säger: "Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om. Låt oss återvända till sakens hjärta i texten. Vi ser att Gud förfor med Profeten enligt hans hjärtas önskan. Han hejdade honom t. Uppenbarligen är fallet omvänt här; i Muhammeds begär till Zeinab fruktade han i verkligheten inte Gud utan människor.

Ändå bidrog han till hennes snabba skilsmässa!! Men kära vänner, vi lägger märke till, att Gud Allsmäktig, all helighets Herre och alla auktoritets mästare har en annorlunda syn i Bibeln.

Det är mycket lätt för Gud att göra sin profet till en martyr och rycka upp honom från denna jord hellre än att göra honom till föremål islam regler kvinnor folkets åtlöje i folkets ögon.

Han hade också utöver sin barmhärtighet och upphöjdhet en rättvisa som måste råda; andliga värden undantränger de kroppsliga, och himmelska spörsmål åsidosätter de jordiska. Ty tingen på jorden skapades för den som finns i himlen och inte motsatt!

Jag som en ödmjuk och vanlig iakttagare lyckas inte inse några himmelska principer i hela denna berättelse sådan den berättas i Sura 33 trots min framlagda vördnad. Tvärtom islam regler kvinnor hela händelsen och dess rättfärdigande vara kroppslig och jordisk.

Respekterar Islam kvinnors rättigheter?

Om vi som kontrast utan trångsynthet och med samma grad av neutralitet refererar till Markus evangelium kapitel 17, skall vi finna en berättelse liknande den som inträffade mellan Muhammed islam regler kvinnor hans efterföljare Zaid men helt annorlunda i principen beträffande det gudomliga ingripandet! Det berättas hur profeten Johannes Döparen motsvarande Yahya bin Zacharia i Koranen starkt motsatte sig kung Herodes' äktenskap med sin bros fru, eftersom brodern fortfarande levde.

Han disputerade med honom i Guds namn och fördömde honom häftigt vid andra tillfällen. Han var helt orädd i sin protest - tills det bokstavligt kostade honom hans huvud.

Han betalade det yttersta priset för att stå upp för sanningen. Här skulle jag som en enkel iakttagare vilja säga, att detta visar Guds rättvisa visad i Hans majestätiska, unika och opartiska helighet. Det finns ingen kompromiss.

Ingen annan hållning är hållbar! Och nuom jag får fråga min käre muslimske läsare en fråga: utländska kvinnor söker svenska män att du är en islam regler kvinnor arbetande man, som arbetar för att försörja ditt hem och din fru.

Du är även mycket lojal mot din chef och firman. Antag att din chefsom är källan till all din inkomst en dag skulle besöka ditt hem i din frånvaro som ett tecken på sin kärlek och ödmjukhet. Hans ögon faller på din fru och hennes charm fängslar honom…Han uttrycker sina känslor för henne. Hon vidarebefordrar också till dig det som har hänt.

Gud förbjude! Jag kände mig som en dubbelagent, berättar Sara som lämnade Syrien Inte vem som helst får stå där och plocka ur korgen. Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag.

Säg mig i all ärlighet och integritet, hur du skulle känna dig, nätdejting när ska man träffas hur du skulle behandla din ekonomiske välgörare med hänsyn kvinnor hans skamliga uppförande.

Var snäll och svara inte nu. Tänk dock på det och se åter noggrant på de islam regler nämnda islam regler. Resten är upp till dig. Tillåt mig, medan du tänker på detta, att nämna för dig vad Gud säger till oss i Bibeln om detta ämne, eftersom han betraktar det som en stor synd.

Det bör tilläggas, att islam även sanktionerar att kvinnor skiljer sig från frun, om föräldrarna inte gillar henne. Vi citerar Ibn Amr: Jag hade en gång en fru som jag älskade, men Amr hatade henne och bad mig att skilja mig från henne.

Jag avvisade Amr och gick sedan och berättade för Guds Profet, och han befallde mig att skilja mig från henne. Här orsakade faderns ogillande, att han skilde sig från henne av det skälet, att det var hans svärdotter. Och domaren i detta fall var ingen mindre än Profeten själv.

Annika [KEYPART-2]

Vi vet inte vad som hände för denna fattiga kvinna, islam regler kvinnor var syndabocken hos någon som endast hatade henne! Men vi kan föreställa oss den outhärdliga smärta hon kände över att vara tvungen att skiljas från sin man. Hon kan även ha drivits till ett liv på gatan. Ty skilsmässa - må Gud bevara oss - förstör hem, orsakar avvikande beteende bland familjemedlemmarna och driver bort barnen. Det var därför Gud förbjöd den utom för synd genom äktenskapsbrott genom den ena maken eller den andra eller båda.

Hon kan t. Vi kan illustrera detta; en kväll befann sig profeten i djup diskussion med Abu Bakr, när Aiysha steg in i rummet.

Skilsmässa av något annat skäl är mot reglerna! Det kommer inte som någon överraskning för dig att Muhammed åtnjöt ofantlig andlig auktoritet bland alla sina vänner; härav hans tillskrivning av några av sina gärningar som gudomlig försyn, inklusive hand sexuella äventyr såväl som hans nyckfulla beteende kvinnor sina lagliga fruar. Närhelst han förargade sig över någon av dem genom en otillständig handling kunde han åkalla Guds sanktion i någon text i Koranen.

Det skulle tysta ner dem, och han var i stånd att slutligen låta ärendet vila. Låt mig sluta detta ämne genom att nämna ett typiskt fall, där Muhammed hävdade Guds "rättfärdigande" för sin egen del. Det gäller hans fru Hafsa i händelsen, som citerats tidigare, men det illustrerar en vid princip:. Både kristna och muslimska religioner förkastar existensen av äktenskapsbrott i samhället. Under Gamla Testamentets dagar var straffet för äktenskapsbrott att stenas till döds.

Personen betraktades ha överlämnat sig själv åt satan och glidit bort från Guds kärlek. Det som följer är en beskrivning av domen för äktenskapsbrott och återfinns i 3 Mos. Det upprepas i samma stil i 5 Mos. Och eftersom han predikade kärlek och förlåtelse för alla människor, förlät han kvinnan som hade gripits för äktenskapsbrott och som folket önskade stena - i enlighet med lagen.

Men Gud önskade ge denna kvinna ännu en chans att överblicka sitt liv, en möjlighet att bli en ny skapelse! Sedan Kristus hade förlåtit henne sade han till henne att gå sin väg men "synda inte mer".

Medan vi är på detta ämne, låt oss då se hur lärjungen Johannes beskrev denna händelse i evangeliet:. Därför kvinnor vi klart, att Guds syn på kvinnan helt skilde sig från folkmängdens. De såg henne som någon kriminell, som förtjänade att stenas till döds. Men han såg henne emellertid som ett offer för detta samhälle.

Människorna i staden hade gripit henne ensam och tillåtit de andra äktenskapsbrytarna att undfly och finna tillflykt!! Jesus förlät henne och gav henne ännu en möjlighet, och berättelsen antyder, att denna kvinna var bland dem som följde Jesus, varthelst han gick och tillbad och i sitt hjärta och hyste gudsfruktan inför den helige Guden; detta leder naturligtvis till frågan: "Innebär Jesu behandling av denna kvinna att han i vissa fall och under speciella omständigheter sanktionerade skilsmässa?

Bibeln varnar också kategoriskt, som vi har sett, för denna synd. Faktiskt befaller den oss att "undfly äktenskapsbrott" och att "bojkotta den moraliskt fördärvade bland er".

Den uppmanar oss at hålla våra kroppar rena, ty de good massage places Guds tempel; hans Ande bor i oss.

Sålunda förlät inte Gud den man som hade begått äktrenskapsbrott med kvinnor faders hustru - omnämnd i Första Korinthierbrevet - Tvärtom var han ond på honom och befallde kyrkan att exkommunicera honom. Han skulle överlämnas åt Satan, så att hans kropp skulle gå under för att kanske hans själ skulle kunna räddas.

Se 1 Kor 5. Sedan bekräftar han i Efesierbrevet kap 5 förbudet mot detta slags ting. Det står:. Du lägger här märke till, islam regler, att aposteln grupperade äktenskapsbrott tillsammans med andra laster, varvid han betraktade dem alla som synd. Herren upprepar förbudet för oss i orden i Paulus första brev till thessalonikerna kapitel 4. Han befaller oss där att hålla våra kroppar kärl i helighet och värdighet och inte i "passionerad" lusta, likt människor som inte känner Kvinnor. Sist men inte minst har vi i brevet till romarna en sträng censur från Herren mot detta bruk i avsikt att utrota kvinnor bland de troende.

I kapitel 13 kallar Gud Allsmäktig på människobarnen: "Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning Om det inte vore brist på utrymme här, skulle vi ha kunnat nämna många exempel där äktenskapsbrott är förbjudet i den kristna tron, och där man blir befalld att hålla både kroppen och själen i fullständig förening med Gud.

Slutligen reser sig orden från Jesus Kristus själv över alla de övriga. I Matteus evangelium kapitel fem läser vi: "Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå kvinnor redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap.

Dessa ord från Mästaren själv är avsedda att sätta ett slut, inte endast på kroppsligt äktenskapsbrott utan även på andligt och mentalt. Ser du nu vad Gud menar med sin helighet? Vad har islam att säga om detta ämne?