Kvinnlig könsstympning sverige

08.11.2019 aracen DEFAULT 3 comments

I vissa fall skärs delar av blygdläpparna eller klitoris bort. Du kan få skador på urinröret eller andra närliggande organ. När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Gör det du med! När och var ska jag söka vård? Infibulation förorsakar de största besvären och farorna. Toggle navigation Search.

I Europa finns det omkring en halv miljon könsstympade kvinnor. De svenska myndigheterna har däremot bedömt att det finns omkring 38  könsstympade kvinnor i landet, säger chefen Johanna Latvala på Förbundet för mänskliga rättigheter.

Janet [KEYPART-2]

Enligt den svenska Jämställdhetsombudsmannens kalkyler riskerar närmare 11  flickor att bli utsatta för könsstympning varje år. Könsstympning är en uråldrig sedvänja som tillämpas i Afrika, Mellanöstern och delar av Asien där man skär bort delar av flickors könsorgan.

En gång dog en flicka nästan av blodförlust i min famn. Jag själv blev stympad som fyraåring och jag utförde ritualen kvinnlig könsstympning sverige mina egna döttrar när de var i den åldern.

Att ha sex med min make och att föda barn var väldigt smärtsamt för mig, men jag gjorde aldrig kopplingen att det var en följd av att jag blivit könsstympad.

Adele [KEYPART-2]

Jag förstod orsak och verkan först när Plan International lanserade en informationskampanj i min by. Att delta i de mötena övertygade mig om hälsoriskerna och konsekvenserna av könsstympning: smärta, infektioner, svåra förlossningar och även risken att HIV skulle spridas genom verktygen som användes för ritualen. Jag började förstå att jag tagit betalt och blivit respekterad för något fasansfullt. Du kan få återkommande urinvägsinfektioner. Du kan få ont när du har mens. Du kan få besvär av ärrbildning vid klitoris.

Det kan göra ont eller inte kännas skönt att onanera. Det kan kvinnlig könsstympning sverige ont eller inte kännas skönt att ha slidsamlag. Du ska förstå informationen Du ska förstå informationen För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling kvinnlig könsstympning sverige det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

40 000 kvinnor i Sverige är könsstympade

Sverige ska få information om vilka hjälpmedel  som finns om du behöver det. Ditt samtycke är viktigt När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke kvinnlig könsstympning på något annat sätt uttrycka ett ja. Att ha sex när du är omskuren Att ha sex när du är omskuren Att vara omskuren behöver inte påverka din förmåga att ha eller njuta av sex. Här finns tips på saker du kan göra om du känner att du har problem med sex på grund av att du är omskuren: Lär känna din kropp och vad som känns bra för dig.

Även om yttre klitoris och området där omkring är skadat, kan du lära dig att använda det som finns kvar för att det ska kännas skönt.

Sugar mummy [KEYPART-2]

Det går nämligen aldrig att ta kvinnlig könsstympning sverige hela klitoris. Den delen av klitoris som är synlig är bara en liten del av hela klitoris, som fortsätter ner bakom blygdbenet och omsluter vaginan. Försök hitta andra områden på kroppen om det gör ont eller inte känns skönt att röra något område, som till exempel klitoris.

Bröstvårtorna, slidöppningen eller mellangården är exempel på områden som vid beröring kan skapa upphetsning och lustkänslor. Prata med den du har sex med. Berätta vad som känns bra och vad som inte kvinnlig könsstympning sverige bra. Är slidöppningen förminskad på ett sätt som gör att du inte kan ha slidsamlag kan du boka en tid hos en gynekolog för att genomföra en öppningsoperation.

Närmare 90 fall av kvinnlig könsstympning har anmälts i Sverige, vilket har resulterat i endast två fällande domar. Det typiska scenariot är att dagispersonal uppfattar att ett ingrepp skett.

Ass licking [KEYPART-2]

Missbruk och beroende. Organ- och vävnadsdonation. Ovanliga diagnoser.

Hot nude girls [KEYPART-2]

Psykisk ohälsa. Våld och brott.

BDSM (receiving) [KEYPART-2]

Förebyggande arbete. Efter en tvångsundersökning i Uppsala dömdes kommunen till skadestånd för att ha brutit mot diskrimineringslagstiftningen och åsamkat flickan emotionell skada. Det räcker alltså inte med att misstanke om könsstympning uppstår endast utifrån det faktum att en flickas familj har sitt ursprung i ett land där kvinnlig omskärelse praktiseras för att samhället ska kunna utföra en gynekologisk undersökning kvinnlig könsstympning sverige tvångsmedel.

Kvinnlig könsstympning sverige förebyggande arbetet mot kvinnlig könsstympning inleddes i Sverige i början av talet. Det var då det så kallade Göteborgsprojektet startade på initiativ från Socialstyrelsen och bedrevs mellan och Uppdraget var att stödja och skapa förutsättningar för en bra vård åt Sverigeboende kvinnor och flickor som utsatts för omskärelse, men också att arbeta med opinion mot könsstympning i afrikanska invandrargrupper.

Socialstyrelsen tilldelades 2,7 miljoner kronor under för att arbeta mot könsstympning i Sverige.

Vad är kvinnlig könsstympning?

Socialdepartementet och utrikesdepartementet arrangerade i november en internationell konferens i Stockholm. Samma år publicerade socialdepartementet en nationell handlingsplan mot könsstympning. De flesta landsting i Sverige har genom gynekologer, förlossningsläkare, barnmorskor, barnläkare och barnsjuksköterskor utarbetade riktlinjer för omhändertagandet av de flickor och kvinnor som drabbats av eller riskerar att drabbas av könsstympning.

40 000, varav 7 000 barn är könsstympade i Sverige

Många kommuner och landsting har också utarbetat handlingsplaner för hur man långsiktigt ska arbeta med frågan. Detta innebär stora risker för infektioner. Ofta används rakblad och fickkniv vid kvinnlig könsstympning.

Det kallas för prickning. Könsstympning ses ofta som en nödvändighet för äktenskap, då ingreppet tros bevara en flickas oskuld innan giftermålet. Hem Vårt arbete Kvinnors och flickors rättigheter Vad är kvinnlig könsstympning. I den framgår att nästan var femte person i studien var positivt inställd till prickning, som innebär att klitoris sticks med ett vasst föremål. Det här är några av de problem du kan få om du är omskuren:.

Fotot är taget i Gambia i samband med en konferens i byn Darsilameh, med målet att få 24 kommuner att avstå från kvinnlig könsstympning.

Traditionen att könsstympa flickor har troligen existerat i över två tusen sverige. Det finns olika teorier om var och varför sedvänjan uppstod, men inget har med säkerhet kunnat fastställas. Kvinnlig könsstympning som är angelägna om att bevara traditionen med kvinnlig könsstympning betraktar den ofta som ett religiöst påbud.

Sex mot ersättning. Observera att det inte är anmälarens uppgift att utreda saken 'så att man säkert vet' innan anmälan görs till socialtjänsten.

könsstympning sverige Sedvänjan kvinnlig bland katoliker, protestanter, kopter, falasher, muslimer och animister. Det finns dock inget skriftligt stöd i någon religion för könsstympning. Kvinnlig könsstympning utförs fortfarande eftersom det är rotat i den traditionella tron om kvinnors status och roll. Det anses också vara en del av den rit som ska initiera den unga flickan i vuxenvärlden.

Kvinnlig könsstympning tvojportal.me

Könsstympning ses ofta som en nödvändighet för äktenskap, då ingreppet tros bevara en flickas oskuld innan giftermålet. Det är också ett sätt att kontrollera kvinnornas sexualitet, eftersom den kvinnlig könsstympning sverige njutningen minskar och kvinnan därför antas vara trogen sin man.

Bland de välbärgade i storstäderna är det numera vanligt att mer omfattande ingrepp görs av utbildade barnmorskor, sjuksköterskor och läkare. Trots att de flesta läkarorganisationerna fördömer stympningen utför även en del läkare ingreppet.

Fartun kommer själv från Somalia, där hon könsstympades som barn. Nu hjälper hon andra med samma problem.