Kvinnor rättigheter i afghanistan

07.11.2019 Дарья DEFAULT 2 comments

Sök på riksdagen. FN:s sändebud menar att FN inte kan påverka delegationens representation. Men enbart ett tydligt budskap är inte alltid tillräckligt för att få till stånd verklig förändring. En FN-rapport som sammanställts av både internationella och inhemska människorättsorganisationer pekar på att kvinnorna är de stora förlorarna i det afghanska samhället. Det faktum att ekonomin har tappat farten efter mer än tio år av god tillväxt innebär problem för de ungefär   unga som kommer ut på arbetsmarknaden varje år. Vi anser inte att dialog med konservativa och patriarkala krafter är en framkomlig väg i kampen för kvinnors rättigheter, utan att man istället aktivt bör stödja den progressiva kvinnokampen som finns i landet.

Jawzjan är nu en av de provinser som har högst läs- och skrivkunnighet i hela Afghanistan — 65 procent.

Men jag vänjer mig aldrig vid burkorna, de himmelsblå vålnaderna som flimrar förbi. Sida stödjer insatser via  Världsbankens fond för återuppbyggnad ARTF  som bland annat bidrar till att stärka och effektivisera den afghanska förvaltningen. Dessutom har hundratusentals afghaner tvingats återvända från grannländerna Pakistan och Iran under de senaste åren.

I Khwaja Du Koh går 80 procent av pojkarna och 50 procent av flickorna i skolan. I området finns sju skolor och två av dem är gymnasieskolor - en för flickor och en för pojkar.

Oral [KEYPART-2]

Ett stort stöd går till  UNWOMEN i Afghanistansom arbetar med den nationella planen för kvinnor, fred och säkerhet, lagen mot våld mot kvinnor, kvinnors politiska deltagande och ekonomiska utveckling.

Genom  Svenska Afghanistankommitténs program utbildas varje år nya barnmorskor  och kvinnliga lärare, vilket har bidragit till säkrare förlossningar och fler flickor i skolan. Afghanska ministerier och myndigheter har svag kapacitet och den pågående konflikten gör det svårt för dem att nå ut i hela kvinnor rättigheter i afghanistan.

Hiphop-artisten Mushtaq Khorsand får Folkuniversitets stipendium. Showskolan Showstage inkluderar alla Showskolan Showstage arbetar ideellt och inkluderande med musikalutbildning och produktioner där EU och Sverige har bidragit finansiellt till dessa val och EU har sänt en valmission EOM med omkring hundra valobservatörer för att övervaka valet.

Enligt Transparency International korruptionsindex är Afghanistan det fjärde mest korrupta landet i världen, och situationen för mänskliga rättigheter är allvarlig. Skatteinsamlingen har dock sakta förbättrats.

Vårt arbete i Afghanistan

Svenskt bistånd bidrar till att stärka en demokratisk och transparent statsbyggnad som ökar medborgarnas förtroende för staten. Sverige bidrar också till genomförandet av demokratiska och transparanta nationella val. Sida stödjer det afghanska civilsamhället så att det kan fungera som en kanal mellan befolkningen och regeringen och bidra till ökad transparens, jämställdhet, ansvarsutkrävande och medborgarutbildning.

Sida stödjer insatser via  Världsbankens fond för återuppbyggnad ARTF  som bland annat bidrar till att stärka och effektivisera den afghanska förvaltningen.

kvinnors rättigheter i Afghanistan

ARTF stöder också demokratisering och utveckling i lokalsamhällen över hela landet. Hot och våld mot journalister hotar yttrandefriheten.

Spanking (giving) [KEYPART-2]

Vidare florerar en något märklig idé om att kvinnor som utbildar sig riskerar att bli mer sexuell och utveckla en smak för andra kvinnor. Utbildning för kvinnor kan alltså vara skadligt för hela samhället eftersom hon riskerar att bli homosexuell. Därmed slås hela fundamentet kvinnor rättigheter samhället bort, det vill kvinnor rättigheter i afghanistan äktenskapet mellan man och kvinna.

Det är därför säkrast att hålla kvinnor omedvetna om sitt intellekt, så att de inte får några konstiga idéer — som att välja bort män till förmån för kvinnor vilket skulle leda till hela mänsklighetens undergång eftersom inga fler barn då skulle födas. Manlig homosexualitet betraktas med äckel och förakt och existerar inte officiellt i Afghanistan. Nordberg skriver att många afghaner bekräftar att detta existerar — men inte i deras kretsar.

Trots både laglig och religiös censur av homosexuellt beteende visar undersökningar att sexuella relationer mellan män och pojkar inte betraktas som vare afghanistan särskilt kriminellt eller exceptionellt i Afghanistan. I Afghanistan kan en man mycket väl vara inblandad i homosexuell aktivitet utan att det gör honom till homosexuell. En distinktion görs mellan den aktiva, penetrerande, parten och den passiva, mellan att ta för sig och att underkasta sig.

Sugar momma [KEYPART-2]

Den som är aktiv och penetrerar betraktas som den manlige parten medan den som penetreras underkastar sig, som en kvinna. Den aktiva varianten av manligt homosexuellt beteende förklaras traditionellt med bristen på tillgängliga kvinnor. Pedofili rättfärdigas på samma sätt: mäns sexualitet är en naturkraft som måste släppas fram.

En yngre och svagare pojke kan vara att föredra framför en kvinna eftersom pojken inte vanäras på samma sätt som en kvinna.

Sex club [KEYPART-2]

Risken för att den våldtagnas familj hämnas är också mindre eftersom det betraktas som en mindre allvarlig företeelse att våldta en pojke än en kvinna. Nordberg refererar till antropologen Charles Lindholm som studerade pashtuner på talet. Huor och Nordberg beskriver båda svårigheter med att lära känna personer av motsatt kön. Gåvogram Fira någon du tycker om med ett vackert gåvogram, som samtidigt hjälper de som behöver det allra mest.

Girl meets [KEYPART-2]

Gåvoshop Ge bort en god gärning i stället för en vanlig present på kalaset eller bröllopet. Månadsgivare Att ge via autogiro är det mest kostnadseffektiva och långsiktiga sättet att hjälpa.

Stötta kvinnors rättigheter i Afghanistan

Han är aktuell med debutalbumet Motivera, en ideell förening som erbjuder läxhjälp till barn och ungdomar i åldrarna år från LUND : 77 00 Skicka e-post. UMEÅ : 14 00 Skicka e-post. Balettakademien, dansskolor.

Balettakademien, dansskolor. Internationella skolor. Estetiska skolor.

Den Afghanska Kvinnan

Sfi - Svenska för invandrare. Startsida Starta kvinnor rättigheter i afghanistan Jamila kämpar för kvinnors rättigheter i Afghanistan. Vid besöket framfördes också till både talibanerna och nordalliansen behovet av fred i landet. Afghanistan har krigshärjats i två decennier och det afghanska folket, särskilt kvinnor och barn, har under denna tid lidit stor nöd.

Jag avser att även framgent verka för att det internationella samfundet på olika vägar fortsätter att påverka makthavarna i Afghanistan så att förhållandena för kvinnorna i landet förbättras.

Trots att jämställdheten i vårt land ännu inte är fullständig, är ändå Sverige ett föregångsland i jämställdhetsfrågan och har därmed ett förpliktigande ansvar att i olika internationella sammanhang driva frågan.

Receiving Oral [KEYPART-2]