Effekter av massage

26.11.2019 uneragec DEFAULT 3 comments

Massage ökar blodcirkulationen i musklerna och skapar också ett starkare immunförsvar. Någon direkt effekt på benvävnad har inte massagen. Under talets första hälft förklarade Wilhelm Reich, psykiatriker och lärjunge till Sigmund Freud, att man genom att frigöra spänningar i kroppen kunde lösa psykologiska och känslomässiga problem. De positiva resultaten av massage är många: bättre sömn, förbättrad kroppshållning, minskad muskelspänning och minskad risk för skador vid träning bara för att nämna några. Den forskningsintresserade kan finna många intressanta forskningsstudier om massagens och massageterapins effekter under nedanstående länkar. Andra studier visar även bl a på ökad muskelfunktion och minskad utmattning av musklerna då några minuter massage ges efter träning jämfört med vila.

Ens förmåga att kunna slappna av ökar dessutom. Både kroppskännedomen och medvetandet mellan spänning och avslappning ökar.

Izabelle [KEYPART-2]

Stress minskar genom att man får massage och ens sinnesstämning påverkas positivt. Sömnbesvär minskar, koncentrationsförmågan ökar, humörproblem blir bättre och massagen har en positiv inverkan på minnet.

Dating women [KEYPART-2]

Massagebollar eller golfbollar kan användas för att komma åt och bearbeta triggerpunkter t. Kroppen använder ofta självmassage vid smärta. Om du exempelvis slår dig på knät eller armbågen så är ofta den första reaktionen att smeka och klappa på området.

Forskning om massagens effekter

Massage kan hjälpa till att minska irritation och förbättra utseendet på ärr. Massage har visat sig att effektivt behandla kronisk nedre ryggsmärta. En viktig hälsofördel med massage är att massage minskar mängden stresshormoner och ökar mängden smärtbearbetande hormoner.

Det som precis nämndes var att blodgenomströmningen ökar i muskulaturen. Sjukgymnasten undersökte muskler och leder och fann att rörligheten var nedsatt både i nacken och bröstryggen den del av ryggraden som är i nivå med bröstkorgen , samt att hon även hade nedsatt funktion och spänningar i rygg- och nackmuskler.

Dessutom hjälper trycket från massage effekter av massage att minska ledsmärta. Under talets första hälft förklarade Wilhelm Reich, psykiatriker och lärjunge till Sigmund Freud, att man genom att frigöra spänningar i kroppen kunde lösa psykologiska och känslomässiga problem. Han menade att det ofta finns ett förhållande mellan å ena sidan känslor å andra sidan muskel-spänningar och hållning.

Effekter av tantriskmassage

Lösgörandet av muskelspänningar kan alltså resultera i ett medvetandegörande av känslomässiga blockeringar och psykiska konflikter. Detta kan leda till en ökad självinsikt, samtidigt som de frigjorda känslorna leder till förbättrad kroppshållning och andning.

Lyric [KEYPART-2]

Men behandlingen kan ibland slå fel. Vilket resulterar i en mer funktionell kropp.

Jaidyn [KEYPART-2]

Den forskningsintresserade kan finna många intressanta forskningsstudier om massagens och massageterapins effekter under nedanstående länkar. Branschrådets Svensk Massage forskningsdatabas sök t.

Massagens effekter och forskning Massage har en avslappnande påverkan på oss. Vad är aromaterapi? En exakt definition av massage är inte så enkel att ge då massagen omfattar flera olika beröringsmetoder. Branschrådets Svensk Massage forskningsdatabas sök t.

American Journal of Public Health, October; 92 10 : — Massagens effekt på muskler Man får en ökad blodcirkulation, ökad elasticitet och avslappning i muskulaturen, man får också en snabbare återhämtning i muskulaturen efter träning.

Massagens effekt på lymfcirkulationen Ett av de mest effektiva sätten att öka lymfcirkulationen är massage. Massagens effekt på hud Sammanväxningar mellan hud och annan vävnad, effekter av massage exempel ärrbildning efter skada eller operation, kan lösgöras med massage.

Ryan [KEYPART-2]

Massagens effekt på skelettet Någon direkt effekt på benvävnad har inte massagen. Inom detta yrkesområde krävs fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser  bland annat i massage  och muskeltöjningar.

På det mentala nivån ger massage en känsla av välmående, upplevs avstressande och kroppskännedomen förbättras.

Alternativ

Tolkningar av massage gör att de i olika varianter som finns att massage kan vara för ren avslappning men även i syfte att behandla olika muskulära problem. Muskelspänningar kan leda till besvär och smärtor i rörelseapparaten.

Face Sitting [KEYPART-2]