Ordspråk på latin kärlek

28.10.2019 Млада DEFAULT 0 comments

Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. Den som är okunnig kommer förbli obemärkt. In hoc signo vinces - "I detta tecken ska du segra". Ipsa scientia potestas est. Seneca Philosophus. Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens. Esse non videri -- "Vara men inte synas".

Forest förmögenhet adiuvat översättning: Fortune ler på modiga.

Local fuck buddies [KEYPART-2]

Att skapa situationer med möjlighet kräver mod men lycka till. Faber est suae quisque fortunae översättning: Varje man är hantverkare av hans framtid.

Ett ordspråk som talar om tanken om framtiden byggd av sig själv. Malum quidem nullum esse sin aliquo bonus översättning: Det finns inget ont utan något bra. Detta ordspråk på latin kommer ihåg den gamla ideen om Yin och Yang.

Facials [KEYPART-2]

Om vis amari, älska översättning: Om du vill älska, älska. Det kan tolkas som ett litet urval av humanistisk filosofi. Söt bellum inexpertis översättning: Kriget är sött för dem som inte har levt det. Uppfattningen av dessa situationer av våld förändras radikalt när man upplever första hand.

BDSM [KEYPART-2]

Etiam capillus unus has umbram översättning: Även ett enda hår har sin skugga. De minsta aspekterna av livet har sin nackdel.

Chloe [KEYPART-2]

Ubi Concordia, Ibi Victoria översättning: Där det finns enighet finns det seger. Ett försvar av lagarbete. Audentes fortuna iuvat" - Ödet hjälper de djärva.

Latin och Latinska citat

Lyckan står dem djärvom bi. Slösa inte tid på att argumentera emot det uppenbara. Invicta patientia fide fiducia" - I uthålligt tålamod, plikttrohet och redbarhet skall du gå din väg fram. Factus est Dominus protector meus" - I gud mitt öde, Han skall göra det. Från Wikipedia. Det finns otroligt många olika latinska citat — faktiskt så många att denna lista hade kunnat vara 10 gånger så lång. Deo soli gloria" - Ära ordspråk på latin kärlek Gud!

Ära vare Gud allena "Deficiente pecunia deficit omni"a - När pengarna är slut är allt kvinnor som supit "Diem perdidi" - Jag har förlorat en dag. Nog nu! Sluta upp! N "Nil nocere" - Ej skada "Nota bene!

Plenus venter non studet libenter -- "En full mage bryr sig inte om att studera". Plures crapula quam gladius perdidit -- "Dryckenskap skördar fler liv än svärdet".

Detta är en lista över latinska och romerska ordspråk och talesätt , med svensk översättning. Si decem habeas linguas, mutum esse addecet -- "Även om du hade tio tungor, borde du hålla dem stilla". Tanklöst gynnande av utlänningar 6.

Pisces natare oportet -- "Fiskar måste simma". Possunt nec posse videntur -- "De göra det till synes omöjliga" Livgardets valspråk. Post cenam non stare sed mille passus meare -- "Vila inte efter maten utan promenera en kilometer".

Post hoc non est propter hoc -- "Efter detta betyder inte på grund av detta". Post nubila Phoebus -- "Efter moln solen". Potius sero quam numquam -- "Bättre sent än aldrig" Titus Livius. Praesente medico nihil nocet -- "I närvaron av en läkare kan inget skada". Praeterea censeo Carthaginem esse delendam -- "För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras" Sagt av Cato d.

Praevenire melius est quam praeveniri -- "Det är bättre att förekomma än att förekommas".

55 ordspråk och uttryck på latin

Primum non nocere -- "För det första -- gör ingen skada" läkarprincip. Probis probatum potius quam multis fore -- "De godas lovord är bättre än de mångas" Accius. Pro patria -- "För fäderneslandet". Quae caret ora cruore nostro? Qualis artifex pereo -- "Vilken stor konstnär dör inte med mig" sagt av Nero enligt Suetonius. Qualis dominus, ordspråk på latin kärlek et servus -- "Sådan herre, sådan slav dräng ".

Från berättelsen 'Trimalchios gästabud' av Petronius. Quantum materiae materietur marmota monax si marmota monax materiam possit materiari? Quantum satis -- "Den mängd som behövs".

A Deo rex, a rege lex Av Gud konungen, av konungen lagen. In vino veritas I vinet finns sanningen. Jag behöver en bok.

Quem dii diligunt, adolescens moritur -- "Den gudarna älskar dör ung"ur Bacchides av Plautus. Quis custodiet ipsos custodes? Qui dormit non peccat -- "Den som sover syndar icke".

Adult network [KEYPART-2]

Qui orat et laborat, cor levat ad Deum cum manibus -- "Den som ber och arbetar, lyfter med händerna hjärtat till Gud" Benediktinernas valspråk. Quid novi ex Africa? Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem! Quidquid discis, tibi discis -- "Vad än du lär dig, lär dig det för din egen skull".

Quidquid id est timeo puellas et oscula dantes -- "Oavsett allt, fruktar jag flickorna, även när de kysser". Quidquid latine dictum sit, altum videtur -- "Allt som dee williams bondage på latin låter djupsinnigt".

Quid pro quo -- "Något för något". Qui scribit bis legit -- "Den som skriver läser två gånger". Qui habet aures audiendi audiat -- "De som har öron att höra hören" Bibeln.

Latinska ordspråk och citat

Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel". Qui tacet, consentire videtur -- "Den som tiger tycks samtycka". Qui vult dare parva non debet magna rogare -- "Den som vill ge lite borde inte begära så mycket".

Gracie [KEYPART-2]

Quo vadis? Domine quo vadis? Herre vart går du? Quo errat demonstrator? Quod erat demonstrandum -- "Vilket skulle bevisas" Euklides. Quod licet Jovi, non licet bovi -- "Vad som är ordspråk på latin kärlek för Jupiter, är inte tillåtet för oxen".

Quod medicina aliis, aliis est acre venenum -- "Medicin för den ene är den andres gift". Quod non mortalia pectora coges, auri sacra fames -- "Vad förmår du inte män att göra, fördömda hunger efter guld".

Ordspråk och uttryck! SFI del 1 B C D

Senecas citat av Vergilius uttryck Auri sacra fames. Quod scripsi scripsi -- "Vad jag har skrivit, det har jag skrivit" Pontius Pilatus. Quod sors feret, feremus aequo animo. Ordet lucus lund av att det inte lyser lucet där; förvänd härledning. Ordspråk på latin kärlek ena handen tvättar den andra; den ene skojaren hjälper den andra Seneca.

Sedan det ändrats som bör ändras; med vederbörliga ändringar. Ty din sak gäller det, när det brinner i närmste vägg Horatius. Du må driva ut naturen med hötjuga, den kommer dock äter; naturen tar alltid ut sin rätt Horatius. Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan.