Latinska fraser kärlek

03.12.2019 nalsandleja DEFAULT 1 comments

Vade mecum - gå med mig Den har väl de flesta en relation till? Ille dolet vere, qui sine teste dolet. Quo vadis? Inte allt som är tillåtet är ärligt. Stat sua cuique dies, breve et irreparabile tempus omnibus est vitae. Amori morte Kärleken är död.

Leges bonae ex malis moribus procreantur. Goda lagar föds ur dåliga seder. Macrobius, Saturnalia. Legio Patria Nostra Legionen vårt faderland. Motto för Franska Främlingslegionen. Libenter homines et id quod volunt, credunt.

Det människor önskar, tror de gärna Julius Caesar. Liber librorum Böckernas bok Bibeln. Liber mihi opus est. Jag behöver en bok. Liber studiosus Fri student. Liberae sunt nostrae cogitationes. Latinska fraser kärlek är tullfria.

Libertas inaestimabilis res est. Frihet är ett ovärdeligt ting. Liberum veto Ett fritt veto.

Ett exempel som löser ett gräl med ett annat är inte mycket värt. Tingens nerv. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn.

Litteris et artibus För vetenskap och konst. Locus enim est principum generationis rerum. Ty platsen är alltings början. Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla. Vägen görs lång genom regler, kort och effektiv genom exempel.

Seneca Philosophus, Epistulae.

Berömda latinska citat

Lucus a non lucendo. Lunden kallas så för att den inte lyser. Lupus in fabula Vargen i sagan Terentius, Adelphoe.

Gangbang [KEYPART-2]

Magister mundi sum Jag är universums härskare. Magna vis veritatis quae facile se per se ipsa defendat. Sanningens kraft är stor som lätt kan försvara sig med egen kraft. Magnas inter opes inops. Fattig mitt i sin rikedom. Maior e longinque reverentia På avstånd latinska fraser kärlek vördnaden störst. Male parta male dilabuntur. Det som har vunnits illa, förloras illa.

Orätt fånget, lätt förgånget.

Massage prostate [KEYPART-2]

Malum quidem nullum esse sine aliquo bono. Det finns inget ont utan något gott. Manus manum lavat Den ena handen tvättar den andra.

Stultorum incurata pudor malus ulcera celat. Jesus, på korset. Cras amet qui numquam amevit quiqua amet cras amevit. Tacitus, Histories.

Manus manum lavat. Den ena handen tvättar den andra. Mara clausum Ett stängt hav. Margaritas ante porcos iacere. Kasta pärlor för svinen.

Haven [KEYPART-2]

Versio Vulgata, Matt. Mater artium necessitas. Nödvändigheten är konsternas moder. Nöden är uppfinningarnas moder. Mater dolorosa Den smärtfyllda modern. Maria vid korset. Mea culpa, mea maxima culpa Min skuld, min totala skuld. Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo. Mitt samvete är mig mer värt än allt tal. Medice, cura te ipsum! Läkare, bota dig själv! Medicus curat, latinska fraser kärlek sanat. Läkaren behandlar, naturen botar. Medio tutissimus ibis I mitten skall du gå säkrast.

Medium tenuere beati Lyckliga de som gå medelvägen. Melius est praevenire quam praeveniri. Det är bättre att förekomma än att förekommas.

Extreme [KEYPART-2]

Melius frangi quam flecti. Bättre brytas än böjas. Memento Kom ihåg. Memento mori Minns att du skall dö. Memento te mortalem esse Kom ihåg att du är dödlig. Slaven på Caesars kampvagn.

Mendacem memorem esse oportet. Lögnaren måste ha gott minne.

Elliana [KEYPART-2]

Mendaci homini, ne verum quidem dicenti, kärlek solemus. Lögnarna tror man inte ens när de talar sanning. Mens agitat molem. Sinnet förflyttar materien. Mens sana in corpore sano En sund själ i en sund kropp. Miles gloriosus Den storskrävlande soldaten. Mirabile dictu. Underbart att säga. Miserere mei, Domine Förbarma dig över mig, Herre!

Mors prinudium est. Döden är oundviklig. Mors ultima ratio Döden är sista utvägen. Multos timere debet, quem multi timent. Den som många fruktar måste själv frukta många. Multum legendum esse, non multa. Mycket, inte mångahanda, bör man läsa. Mundus vult decipi, ergo decipiatur Världen vill bedragas, må den kärlek bedragas. Mutatis mutandis Sedan det ändrats som bör ändras. Nam curiosus nemo est, quin sit malevolus.

Ty ingen är latinska fraser som inte är illvillig. Nam et ipsa scientia potestas es. Sir Francis Bacon. Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet. Det gäller din egen sak när det brinner i grannens hus.

Natura abhorret a vacuo. Horror vacui.

Förbjudna kärlek

Naturen avskyr tomrum. Skräcken för tomrummet. Rénè Descartes. Natura non facit saltus. Naturen gör inga språng.

Latinska fraser von Linné, Philosophia botanica. Naturalia non sunt turpia Naturligheter är inte skamliga. Naturam expellas furca, tamen usque recurret Du må driva ut naturen med tjuga, den kommer dock åter, latinska fraser kärlek. Navigare necesse ist, vivere non necesse Att segla är nödvändigt, att leva är inte nödvändigt. Ne bis in idem Inte två gånger för detsamma. Ne furtum facias.

Du skall icke stjäla. Sjunde budordet. Ne quid nimis. Inget till övermått. Ne sutor supra crepidam Latinska fraser kärlek, ej ovanför sandalen bliv vid din läst. Nec pluribus impar Inte olik flera. Louis XIV. Necessitatis non habet legem. Nödvändigheten känner ingen lag. Nemesis divina Den latinska fraser vedergällningen.

Nemo ante mortem beatus. Ingen bör kallas lycklig före sin död. Nemo autem regere potest nisi qui et regi. Men ingen kan styra som inte också kan styras. Seneca Philosophus, De ira. Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit. Nästan ingen dansar nykter, kärlek han inte händelsevis är galen.

Cicero, Pro Murena. Nemo nascitur artifex. Ingen föds som mästare. Registrera ett nytt konto. Logga in Redan medlem? Logga in här. Logga in nu. Gå till ämneslista.

Vem är online    3 Medlemmar, 0 anonym, gäster Visa hela listan Gstrandh Martassen. Vecka Månad År Alltid. Cecilia 9. Mikael63 8. Monshi 4. Visa mera. Från Wikipedia. Klarare än annars skiner solen efter täta moln, klarare lyser kärleken efter strid. Jag är månniska; intet månskligt kärlek jag främmande Back massage thing. Ung och stolt, jag är en krigare med tron på mig, går livet vidare Romanus sum eller Civis Romanus In verba magistri lurare.

Ung och stolt, jag är en krigare med tron på mig, går livet vidare. Ordet lucus lund av att det inte lyser lucet där; förvänd härledning. Relaterade artiklar. Skulle det hända att du har ett citat på latin som du inte kan hitta här så ska du inte hålla tillbaka. Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published. Audentes fortuna iuvat" - Ödet hjälper de djärva.

Lyckan står dem djärvom bi.

Cassidy [KEYPART-2]

Slösa inte tid på att argumentera emot det uppenbara. Invicta patientia fide fiducia" - I uthålligt tålamod, plikttrohet och redbarhet skall du gå din väg fram. Factus est Dominus protector meus" - I gud mitt öde, Han skall göra det.