Naslovna Ekonomija CBCG: Poslovanje banaka znatno bolje

CBCG: Poslovanje banaka znatno bolje

0

Kreditna aktivnost banaka je intenzivirana, a učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim je, na kraju marta, iznosilo 9,9 odsto, što je pad od 12,8 odsto na godišnjem nivou, saopšteno je na sjednici Savjeta Centralne banke (CBCG).

Savjet je na današnjoj sjednici usvojio Izvještaj o poslovanju banaka i mikrofinansijskim institucijama (MFI) u prvom kvartalu, u kojem je konstatovano da je poslovanje banaka u ovom periodu karakterisao rast aktive, kredita i potraživanja i kapitala i neznatan pad depozita, od 0,5 odsto.

„Koeficijent solventnosti na agregatnom nivou iznosio je 15,9 odsto, što je iznad regulatornog minimuma, koji iznosi deset odsto. Visok nivo likvidnosti i solventnosti bankarskog sektora, uz navedene tendencije, doprinosi njegovom nesmetanom funkcionisanju, a time i očuvanju i jačanju finansijske stabilnosti“, navodi se u saopštenju.

Banke su, u toku prvog kvartala, iskazale pozitivan finansijski rezultat, u iznosu od 7,8 miliona eura.

U Izvještaju o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za mart je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u tom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada CBCG u ovoj godini.

„U Izvještaju se navodi da je kreditna aktivnost banaka u toku prva tri mjeseca 5,5 odsto veća u odnosu na isti period prošle godine. Posebno ohrabruje podatak da su banke u toku marta odobrile ukupno 146,8 miliona eura novih kredita, što je 56,3 odsto više nego u februaru, odnosno 21,6 odsto više nego u martu prošle godine“, rekli su iz CBCG.

U martu je zabilježen rast depozita i ukupnog kapitala banaka, dok su aktivne i pasivne kamatne stope nastavile tendenciju pada na godišnjem nivou, pa je tako efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u martu iznosila 7,09 odsto, dok je u martu prošle godine iznosila 8,04 odsto.

Savjet je danas usvojio i Godišnji makroekonomski izvještaj CBCG za prošlu godinu, u kome je dat pregled najvažnih kretanja koja su u prethodnoj godini karakterisala realni, fiskalni i finansijski sektor.

“Prema procjenama Monstata, crnogorska privreda je u prošloj godini ostvarila ekonomski rast od 2,5 odsto, pri čemu je ista, kao mali i otvoreni sistem, bila izložena prelivanjima sa spoljašnjih tržišta”, kazali su iz CBCG.

U prošloj godini je zabilježen rast aktivnosti u sektoru građevinarstva, snabdijevanja električnom energijom, turizma i transporta, dok je pad evidentiran u industrijskoj i šumskoj proizvodnji.

Godišnja stopa inflacije, mjerena indeksom potrošačkih cijena, u decembru prošle godine iznosila je jedan odsto, dok je prosječna godišnja stopa deflacije u prošloj godini iznosila 0,3 odsto. U prošloj godini, bankarski sektor je bio stabilan i likvidan i ostvario je, na agregatnom nivou, pozitivan finansijski rezultat.

Članovi Savjeta su, na današnjoj sjednici, usvojili Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za prošlu godinu.

Kroz razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu Bankarskog ombudsmana za prošlu godinu, članovi Savjeta su se bliže upoznali sa stanjem u oblasti zaštite finansijskih prava klijenata i jemaca u domaćem bankarskom sistemu i aktivnostima Ombudsmana i drugih subjekata na njihovoj zaštiti.

Na današnjoj sjednici Savjet je, takođe, usvojio Odluku o obavljanju depo poslova, kojom se uređuju poslovi prijema, čuvanja i vraćanja ostava državnih organa i organizacija, preduzeća, predstavništava stranih država i međunarodnih organizacija, koji se obavljaju u trezorima CBCG.

“Primjenom te odluke dodatno će se unaprijediti veoma važan segment trezorskog poslovanja”, zaključuje se u saopštenju.

Komentari

avatar