Naslovna Društvo Naknade majkama ukinute: Evo koji je novi plan Vlade

Naknade majkama ukinute: Evo koji je novi plan Vlade

0

Ministar finansija Darko Radunović kazao je na današnjoj konferenciji da je Odlukom Ustavnog suda Vlada zadužena da u roku tri mjeseca predloži novo rješenje za majke sa troje i više djece koje su ostvarivale pravo na naknade po tom osnovu.

Ustavni sud je u aprilu, nakon tajnog glasanja odlučio da su Naknade za majke i troje i više djece nijesu u skladu sa najvišim pravnim aktom Crne Gore. Vladi je dat rok od tri mjeseca da u skladu sa Ustavom reguliše pravni status oko 20 hiljada žena koje su uzele naknadu.

Posebnim zakonom utvrdiće se pravni status korisnica prava na te naknade i njime će se, kako je naveo ministar Radunović, otkloniti, “diskriminatorske posljedice i pravednije se raspodjeljuje novac iz socijalnih fondova”.

“Shodno tome je Vlada pristupila izradi zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda kojim se utvrđuje pravni status korisnica tih naknada, i otklanjaju diskriminatorske posljedice primjene neustavnih odredbi, a samim tim pravednija raspodjela sredstava socijalnih fondova”, kazao je Radunović.

Zakonom je, kako je pojasnio, predviđeno da korisnice koje su pravo na naknadu ostvarile po osnovu radnog staža, a kojim je radni odnos prestao njihov odnos i koje su tri mjeseca prije prestanka radnog odnos imale prosječnu zaradu do 200 eura primaju neto iznos od 193 eura mjesečno, uvećan za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Neto iznos 264 eura mjesečno, uvećan za doprinose, primaće korisnice naknada koje su tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa zarađivale prosječno od 200 do 350 eura, a neto iznos od 336 eura  za one koje su zarađivale više od 350 eura

„Za ovu grupu predviđeno je da se obezbijede sredstva za isplatu doprionosa za PIO za vrijeme dok su ostvarivale pravo na naknade“, istakao je Radunović.

On je pojasnio da korisnice starosti od 55-61 godinu naknadu u bruto iznosu primaju do sticanja uslova za odlazak u penziju, dok one starosti od 45-55 godina naknadu primaju pet godina, a one od 33-45 naknadu primaju tri godine.

Korisnice naknada koje su u trenutku ostvarivanja tog prava bile korisnice prava na penziju, vraćaju se kod Fonda PIO radi uspostavljanja korišćenja prava na penziju.

„Korisnice naknada koje su pravo ostvarivale po osnovu radnog staža a u trenutku ostvarivanja ovog prava su se nalazile na evidenciji nezaposlenih i ostvarivale su neke naknade u raznim iznosima i po raznim osnovama, zadržavaju svoje pravo i moći će da ga ostvare kod Zavoda za zapošljavanje“, kazao je Radunović.

Kako je naveo, korisnice koje su svoje pravo ostvarile po osnovu evidencije na Zavodu, i koje su svoje pravo ostvarivale po osnovu materijalnog obezbjeđenja porodice (MOP), to će pravo zadržati, a ostale korisnice biće usmjerene na ecidenciju nezaposlenih.

Radunović je kazao da je mjesečno opterećenje budžeta prije ovih izmjena bilo 4,2 miliona eura, a nakon usvajanja novog zakona biće dva miliona i 50 hiljada eura.

Komentari

avatar