Naslovna Politika Do 2020. ulaganja u Vojsku 70 miliona eura

Do 2020. ulaganja u Vojsku 70 miliona eura

0

Crna Gora će do 2020. godine u okviru prioritetnih ulaganja u vojnu opremu izdvojiti više od 70 miliona eura i to prevashodno za nabavku srednjih helikoptera, radara za nadzor vazdušnog prostora, te za oklopna vozila i modernizovanje postojećih sredstava u vojnom arsenalu, rečeno je Pobjedi u Ministarstvu odbrane.

Kako se navodi, nabavka savremene opreme će umnogome doprinijeti unapređenju kapaciteta i sposobnosti jedinica za reagovanje u različitim situacijama.

“Tako, na primjer, nabavka novih, višenamjenskih helikoptera značajno će povećati mobilnost jedinica, ali i omogućiti efikasnije reagovanje u situacijama traganja, spašavanja i medicinske evaku acije. Cilj je da oprema koju nabavljamo, pored unapređenja sposobnosti za izvršavanje naših namjenskih zadataka, može biti upotrijebljena za pružanje pomoći stanovništvu u slučaju potrebe, kao i za saniranje posljedica izazvanih različitim uzrocima”, kažu iz Ministarstva odbrane.

Ističu da je za sprovođenje procesa modernizacije i opremanja Vojske u razumnom roku, u skladu sa definisanim prioritetima, neophodno pronaći odgovarajuće modele, na čemu se intenzivno radi.

“Za opremu za koju imamo opredijeljena budžetska sredstva nastojaćemo da putem međudržavnih sporazuma ubrzamo i riješimo najvažnije nabavke. Za jedan dio opreme nastojaćemo da koristimo mehanizam donacija, kao i međunarodne fondove. Primjera radi, u ovoj godini očekujemo jednu značajnu donaciju savremenih borbenih vozila od Savezne Republike Njemačke. Što se tiče modernizacije, najviši prioriteti biće nabavka višenamjenskih helikoptera i odgovarajućih borbenih vozila za kopnene snage, kao i konverzija raketnih topovnjača u patrolne brodove. Naš cilj u narednom periodu jeste da na opremanje i modernizaciju trošimo 15 do 20 odsto godišnjeg budžeta, koji je opredijeljen za Vojsku”, navodi se u odgovorima na pitanja Pobjede.

Podsjeća se daje nacionalnim strateškim dokumentima predviđeno da sredstva za odbranu u 2018. iznose oko 52,6 miliona eura, što ukazuje na povećanje u odnosu na tekuću godinu za 5,3 odsto.

Sticanjem statusa punopravne NATO članice, Crna Gora preuzima sva prava i obaveze koja proizilaze iz tog članstva, pa u tom kontekstu, Dugoročnim planom odbrane je predviđeno da do 2024. godine Crna Gora dostigne dva odsto BDP (u skladu sa NATO kriterijumima, koji podrazumijevaju i vojne penzije) za izdvajanja za odbranu.

“Ova sredstva će biti utrošena za nacionalni sistem odbrane, odnosno za zarade i druge personalne izdatke za zaposlene u sistemu, kao i za održavanje opreme i modernizaciju i ne odnose se na učešće u NATO budžetu.

Znači, riječ je o finansijskim sredstvima koja su namijenje na isključivo i jedino razvijanju nacionalnog sistema odbrane, daljim reformama Vojske Crne Gore, povećanju njenih kapaciteta i interoperabilnosti. Jednom riječju, namijenjena su velikom strateškom cilju transformacije odbrambenog sektora Crne Gore u jedan moderni sistem, koji će biti kompatibilan sa odbrambenim strukturama najrazvijenijih država, u čijem ćemo društvu uskoro biti”, napominju u Ministarstvu odbrane.

Na pitanje kako je, prema standardima NATO, rangirana postojeća crnogorska vojna efektiva i naoružanje, da li će i koliko toga biti kompatibilno, Ministarstvo navodi da je mnogo urađeno u prethodnih 11 godina na razvoju sposobnosti i dostizanju interoperabilnosti sa Alijansom.

“U kopnenim snagama imamo jedinice koje su opremljene i osposobljene u skladu sa NATO standardima. Važno je napomenuti da se sposobnosti tih jedinica u posljednjih šest godina razvijaju i ocjenjuju u potpunosti u skladu sa NATO programima za ocjenjivanje, u okviru Koncepta operativnih sposobnosti. U Mornarici smo razvili savremeni sistem za nadzor i praćenje situacije na moru, putem kojeg pratimo situaciju na Jadranu i razmjenjujemo podatke sa saveznicima i partnerima. Vazduhoplovni operativni centar je takođe dostigao inicijalne sposobnosti, neophodne za integraciju u NATO. Osim navedenog, dosta smo uradili i na implementaciji NATO standarda u oblasti izrade strateških dokumenata i dugoročnog planiranja odbrane”, ističu oni.

Mornarica po mjeri potreba na Jadranu

Ulaganja u Mornaricu u narednom periodu biće prilagođena realnim potrebama i raspoloživim resursima, ističu u Ministarstvu.

“Primjera radi, fregate koje trenutno imamo u operativnoj upotrebi su među najvećim brodovima na Jadranu i naše analize pokazuju da prevazilaze realne potrebe Mornarice. Razmatramo mogućnost da konverzijom i prodajom viška brodova obazbijedimo sredstva za nabavku patrolnih brodova srednje klase, koji bi bili adekvatni za zadatke naše Mornarice”, naglašavaju u Ministarstvu.

Navodi se da je trenutno u toku konverzija raketnih topovnjača u patrolne brodove, što će, očekuje se, dodatno unaprijediti sposobnosti.

“Ove godine je završen i višegodišnji remont školskog broda „Jadran“, čime su značajno unaprijeđeni uslovi za kvalitetnu obuku pomorskog kadra. Dakle, Mornarica će se razvijati i modernizovati do stepena koji obezbjeđuje neophodno prisustvo na moru i adekvatnu zaštitu naših interesa na Jadranu”, kaže se u odgovorima.

Komentari

avatar