Naslovna Politika Pejović o pristupanju EU: Realizovali 52 odsto obaveza

Pejović o pristupanju EU: Realizovali 52 odsto obaveza

0

Crna Gora je u prva dva kvartala ove godine realizovala 88 obaveza od 168 planiranih iz Programa pristupanja Evropskoj uniji (EU) što čini 52 odsto realizacije, kazao je ministar evropkih poslova Aleksandar Andrija Pejović.

On je to rekao danas na prvoj sjednici nove Komisije za evropske integracije na kojoj su razmatrani realizacija obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG) 2017-2018. i planovi za unapređenje kvaliteta strategijskih dokumenata.

Pejović je podsjetio da je Vlada, u skladu s novonastalim potrebama i prioritetima, kako u uspostavljanju novih, tako i u reorganizaciji postojećih resora, 4. maja donijela odluku o obrazovanju Komisije za evropske integracije.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, istakao ključnu ulogu Komisije u nadgledanju sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i u izradi, reviziji i praćenju realizacije PPCG.

U dijelu sprovođenja PPCG-a, Pejović je istakao da ukupan broj planiranih obaveza za prva dva kvartala iznosi 168, od kojih je realizovano 88, što predstavlja 52 odsto realizacije.

“Ukazao je da je u zakonodavnom dijelu, od ukupno planirana 143 akta, realizovano 68, odnosno 48 odsto, dok je u strategijskom dijelu, od planiranih 25 obaveza, realizovano 20, što čini 80 odsto. Imajući u vidu trenutne aktivnosti resora, prenio je očekivanje da će do kraja isteka drugog kvartala procenat realizacije PPCG-a biti znatno viši”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Pejović na sjednici predstavio aktivnosti i planove Ministarstva evropskih poslova na podizanje kvaliteta strategijskih dokumenata i uspostavljanje sistema srednjoročnog strategijskog planiranja javnih politika u skladu sa ciljem pristupanja EU.

On je poručio da koordinacija javnih politika mora biti osnažena sistemom strategijskog planiranja i praćenja sprovođenja strategijskih dokumenata u skladu s uspostavljenom metodologijom.

“Istakao je da će, u tom pravcu, Ministarstvo evropskih poslova, zajedno s ostalim organima, raditi na uvođenju principa uniformisanosti i kriterijuma kvaliteta strategijskih dokumenata, kontroli horizontalne i vertikalne usklađenosti i unapređenju praćenja i izvještavanja o sprovođenju strategijskih dokumenata”, navodi se u saopštenju.

Komentari

avatar