Naslovna Ekonomija Pruga Podgorica – Tirana do 2030.

Pruga Podgorica – Tirana do 2030.

0

Evropska unija će kofinansirati izgradnju putničke pruge od Podgorice do Tirane, a očekuje se da će projekat biti završen najkasnije do 2030, kazala je „Vijestima” državna sekretarka u Ministarstvu saobraćaja Angelina Živković.

Ona je saopštila i da se tokom 2018. očekuje odluka o projektu zaobilaznice oko Budve, čija je je vrijednost 200 miliona eura, od čega će 40 biti bespovratna pomoć EU.

Sve ove investicije rezultat su Ugovora o saobraćajnoj zajednici koju su sa EU potpisale Crna Gora, Albanija, BiH, Srbija, Makedonija i Kosovo.

Kad je u pitanju pruga Podgorica – Tirana, Živković procjenjuje da je za modernizaciju i elektrifikaciju crnogorskog kraka potrebno oko 35 miliuona eura.

„Albanskim kolegama su potrebna značajnija sredstva – oko 150 miliona eura. Oni su dobili sredstva za glavni projekat, s tim što su su oni svoj dio pruge produžili do Drača. Dobili su 4,5 miliona eura da tačno procijene koliko im novca treba”, pojasnila je Živković.

Ugovor o saobraćajnoj zajednici, koji će Crna Gora uskoro potvrditi u parlamentu, odnosi se na zaštitu životne sredine, socijalni dijalog i javne nabavke u sektoru saobraćaja.

„Proizvod je uspješne saradnje, koja je u saobraćaju dobro funkcionisala, bez obzira na bilo kakvu političku sitruaciju”, pojasnila je Živković.

Ističe da se ugovor odnosi na drumski, željeznički i pomorski saobraćaj, te unutrašnje plovne puteve.

„Izuzet je vazdušni saobraćaj, jer su u EU smatrali da je to dosta uređena oblast. Time je potvrđeno da smo dio transportne mape EU. Cilj je da se podigne standard, konkurentnost, što je Crnoj Gori trenutno onemogućeno jer se moramo kvalitetnije povezati saobraćajno i energetski. I sami znamo da je tako, ali to iziskuje značajna ulaganja, pa se mora rješavati postepeno”, istakla je Živković.

Evropa ima devet ključnih koridora, a tri su produžena na zapadni Balkan.

„Dva od ta tri prolaze kroz Crnu Goru i to Mediteranski (Jadransko-jonski), te istočni Mediteran, što je u stvari naš autoput. Dva su željeznička koridora kroz Crnu Goru – Bar – Beograd i buduća pruga Podgorica – Tirana”, pojasnila je ona.

Ugovor predviđa da se u region uloži milijardu eura, od čega 300 za infrastrukturu.

„Crna Gora je 2015. povukla 45 miliona eura bespovratnih sredstava od čega je 20 uloženo u drumski, a 25 u sektor energetike. Tokom godine znaćemo da li je prošao projekat obilaznice oko Budve vrijedan 200 miliona, od čega 20 odsto bespovratno finansira EU”, pojasnila je Živkovićeva.

Objasnila je da je prioritet brza saobraćajnica duž našeg primorja zbog saobraćajnih gužvi, pogotovo tokom ljetnje sezone.

„Brza saobraćajnica se sastoji od obilaznica oko primorskih gradova, jer se saobraćaj mora bajpasirati – skromna Jadranska magistrala je rađena šezdesetih godina prošlog vijeka”, dodala je Živković.

Dodaje da ugovor tretira zaštitu životne sredine, socijalni dijalog i javne nabavke u sektoru saobraćaja. „Sva dokumenta koja se budu donosila za regionalne projekte, moraće da imaju stratešku procjenu ticaja na životnu sredinu. Pored toga, tretiraće se i osnovna prava radnika u sektoru saobraćaja, a moraće se i poštovati direktive iz oblasti javnih nabavki”, zaključila je ona.

Komentari

avatar